کاروانسرای رشت (شریعتی)

این کاروانسرا در دوره قاجار احداث گردیده است این کاروانسرا به طول 43 متر و عرض های 2/31 و 8/35 به شکل ذوزنقه قائم الزاویه و به سبک کاروان سراهای چهار ایوانی ساخته شده یک طبقه و دارای زیر زمین است 3 در ورودی خروجی دارد و از در جنوبی به بازار طاقی بزرگ و از شرق به کاروانسرای ملک متصل است.

سقف انبار کاروانسرا - ایران, گیلان, رشت, شریعتی

 

ورودی بع راسته  بعدی کاروانسرا - ایران, گیلان, رشت, شریعتی

 

ورودی کاروانسرا - ایران, گیلان, رشت, شریعتی

/ 0 نظر / 6 بازدید