کتاب گیلان: چم به راه مجموعه شعر تالشی

چم به راه از اولین آثار ناصر حامدی شاعر گیلانی و اهل ماسال است. حامدی مدتی است خارج از استان سکونت دارد و دفتر های شعردیگری به زبان فارسی منتشر کرده است.

از جمله آثار وی می توان به باشد برای بعد و قطار روم خراسان اشاره کرد.

در مجموعه "چم به را" اشعاری چند به زبان تالشی ـ با گویش ماسالی ـ فراهم آمده است. حامدی در این اشعار ضمن شرحی از درد، هجران، بی‌وفایی و نظایر آن، تصویری گویا از طبیعت سرسبز شمال به دست می‌دهد و طی آن بخشی از آداب و سنن منطقه تالش را بازگو می‌کند .

علاقه مندی به طبیعت و گیلان خصوصا منطقه تالش در اغلب اشعار حامدی پررنگ است و بسیار نمود دارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید