گیلانشاه خالدار یکی از پرندگان در خطر انقراض جهانی

 گیلانشاه خالدار در طبقه بحرانی قرار دارد.


 گیلانشاه خالدار از پرندگان در خطر انقراض جهانی است و هم اکنون در طبقه بحرانی قرار دارد.

 گیلانشاه خالدار از پرندگان در معرض خطر انقراض ایران است که در صورت مشاهده باید از شکارش به شدت جلوگیری شود.

گیلانشاه خالدار در نواحی باتلاقی، سواحل گلی و شنی دریا با پوشش علفی و ساحل دریاچه‌های آب شیرین زیست می‌کند و از پرندگان کمیاب ایران است.

 این پرنده در صورت مهاجرت به استان احتمالا به صورت مهاجر عبوری مشاهده خواهد شد.

 پاهای گیلانشاه خالدار، سیاه است و سفیدی دمگاهش که شبیه به مثلث است از سفیدی دمگاه گیلانشاه ابروسفید کمتر است.

 گیلانشاه خالدار در پرواز به وسیله سطح شکمی و دمگاه سفید، دم کمرنگ و تضاد بین شاهپرهای اولیه با شاهپرهای ثانویه راه راه مشخص می‌شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید