کتاب گیلان: جاذبه های تاریخی، معماری و فرهنگی رشت در نوشته های جهانگردان

جاذبه های تاریخی، معماری و فرهنگی رشت در نوشته های جهانگردان و شعر شاعران تحقیق و پژوهشی است از هوشنگ عباسی که با کوشش محمدرضا توسلی منتشر شده است.

نویسنده در ابتدای فصل اول کتاب به اختصار به معرفی شهرستان و شهر رشت و ریشه لغوی شهر رشت می پردازد. در این فصل همچنین بوستانها و پارکهای شهر رشت، دیدنی های مذهبی و جاذبه های زیارتی، مساجد قدیمی و دیدنی، دیدنی های اطراف شهر رشت، موزه های رشت، کاروان سراهای رشت، کتابخانه های شهر رشت، جاذبه های تاریخی و معماری شهر رشت، مراکز فرهنگی-هنری و پژوهشی، سالن های اجتماعات و نمایش در شهر رشت معرفی می شوند.

همچنین بازار اصلی رشت و سوغاتی های شهر رشت معرفی شده است.

فصل دوم کتاب دردو بخش، گزیده هایی از سفرنامه سیاحان خارجی و ایرانی در باره شهر رشت را آورده است.

در فصل سوم کتاب هم شعر شاعران گیلکی سرا و فارسی سرا به تفکیک آورده شده است.

این کتاب مصور بوده و در 320 صفحه توسط انتشارات بلور در رشت منتشر شده است.

چاپ اول کتاب در سال 1390 و در شمارگان 2000 نسخه و با مبلغ6500 تومان به بازار عرضه شد.

/ 0 نظر / 15 بازدید