قلعه لیسار طوالش

این قلعه در 18 کیلومتری مرکز شهرستان تالش، در منطقه هره دشت نزدیک نوندان واقع شده است و به صورت دژی بسیار مستحکم با نقش حفاظتی، بر روی تپه‌ای که حدود 150 متر از زمین های اطراف خود بلندتر است قرار دارد. مصالح این دژ مستحکم، در قسمت باروی آن از سنگ و ساروج و تاسیسات درونی آن از اجر و نوعی ساروج سفید ساخته شده است. این بنای عظیم، که به دوره سلجوقیان مربوط است از بخش هایی مانند خان نشین، قراوال خانه، اصطبل و آب انبار تشکیل شده، ولی در اثر بی توجهی رو به ویرانی و نابودی نهاده است.

/ 0 نظر / 34 بازدید